Dr. Jose P. Rizal: Huwaran ng mga Magigiting na Tagapaglingkod

Learning Material, Modules  |  PDF


Published on 2022 August 30th

Description
The Magiting Modules instill values amongst learners through Philippine History by underscoring the heroism of Jose Rizal.
Objective
1. Napahahalagahan ang bahaging ginampanan ng mga pandaigdigang organisasyon sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan at kaunlaran. (AP8KD-IVI-10)ESP
2. Natutukoy ang kahalagahan ng pagiging mapanagutang lider at tagasunod. EsP8Pllg-8.1

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Araling Panlipunan, Edukasyon sa Pagpapakatao
Mga Pagpapahalaga at Birtud sa Pakikipagkapwa Paglakas ng Europa
Educators, Learners
Nakikilala ang a kahalagahan ng katapatan b mga paraan ng pagpapakita ng katapatan at c bunga ng hindi pagpapamalas ng katapatan Nasusuri ang mga umiiral na paglabag ng mga kabataan sa katapatan Nasusuri ang unang yugto ng imperyalismo at kolonisasyon sa europa Naipaliliwanag ang ikalawang yugto ng kolonyalismo at imperyalismo Naipapahayag ang pagpapahalaga sa pagusbong ng nasyonalismo sa europa at ibat ibang bahagi ng daigdig

Copyright Information

Yes
Department of Education, Ayala Foundation Incorporated
Reproduce, Use, Copy, Print

Technical Information

2.91 MB
application/pdf