Self-Learning Modules - Quarter 4 Edukasyon sa Pagpapakatao: Grade 7, Modules 1-3

Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 August 30th

Description
Contents: 1. Edukasyon sa Pagpapakatao 7: Quarter 4- Module 1: Ang Kahalagahan ng Mabuting Pagpapasiya sa Uri ng Buhay na Nais. 2. Edukasyon sa Pagpapakatao 7: Quarter 4- Module 2: Ang Pahayag ng Personal na Misyon sa Buhay o Personal Mission Statement. 3. Edukasyon sa Pagpapakatao 7: Quarter 4- Module 3: Ang Pahayag ng Personal na Misyon sa Buhay o Personal Mission Statement (Paghinuha at Pagsasabuhay ng Pagkatuto).
Objective
1. Naipapaliwanag ang kahalagahan ng makabuluhang pagpapasiya sa uri ng buhay.
2. Naiisa-isa ang mga hakbang sa paggawa ng wastong pasiya.
3. Nakabubuo ng isang mabuti at makabuluhang pasiya sa uri ng buhay na nais.
4. Nalalaman ang kahulugan ng pahayag ng misyon sa buhay.
5. Naiisa-isa ang mga paraan sa pagbuo ng pahayag ng misyon sa buhay.
6. Nasusuri ang ginawang pahayag ng misyon sa buhay kung ito ay may pagsaalang-alang sa tama at matuwid na pagpapasiya.
7. Nahihinuha na ang ginawang Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay ay gabay sa tamang pagpapasiya upang magkaroon ng tamang direksyon sa buhay at matupad ang mga mithiin o pangarap.
8. Naisasagawa ang pagbuo ng Personal na Pahayag ng Misyon sa buhay batay sa mga hakbang sa mabuting pagpapasiya.

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao
Ang Pagtatakda ng Mithiin at Pagpapasiya
Educators, Learners
Nahihinuha na ang pagtatakda ng malinaw at makatotohanang mithiin ay nagsisilbing gabay sa tamang pagpapasiya upang magkaroon ng tamang direksyon sa buhay at matupad ang mga pangarap Nasusuri ang ginawang personal na pahayag ng misyon sa buhay kung ito ay may pagsasaalangalang sa tama at matuwid na pagpapasiya Nahihinuha na ang pagbuo ng ng personal na pahayag ng misyon sa buhay ay gabay sa tamang pagpapasiya upang magkaroon ng tamang direksyon sa buhay at matupad ang mga pangarap Naisasagawa ang pagbuo ng pahayag ng layunin sa buhay batay sa mga hakbang sa mabuting pagpapasya

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

1.95 MB
application/x-zip-compressed