Self-Learning Module - Quarter 4, Edukasyon sa Pagpapakatao: Grade 9, Modules 1 to 8

Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 August 4th

Description
Contents: 1. Edukasyon sa Pagpapakatao ,Grade 9, Quarter 4 - Module 1: Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Tamang Kursong Akademiko o Teknikal-Bokasyonal, Sining at Isports, Negosyo o Hanapbuhay. 2. Edukasyon sa Pagpapakatao ,Grade 9, Quarter 4 - Module 2: Mga Mahalagang Hakbang Upang Mapaunlad ang Talento at Kakayahan Ayon sa Hilig at Mithiin. 3. Edukasyon sa Pagpapakatao ,Grade 9, Quarter 4 - Module 3: Ang Tamang Pagpili ng Track o Kurso: Makatulong sa Pag-unlad ng Ekonomiya. 4. Edukasyon sa Pagpapakatao ,Grade 9, Quarter 4 - Module 4: Mga Hakbang sa Paghahanda sa Pagpili ng Kurso/Track sa Senior High School. 5. Edukasyon sa Pagpapakatao ,Grade 9, Quarter 4 - Module 5: Ang Kahalagahan ng Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay. 6. Edukasyon sa Pagpapakatao ,Grade 9, Quarter 4 - Module 6: Mga Hakbang sa Pagbuo ng Personal ng Pahayag ng Misyon sa Buhay. 7. Edukasyon sa Pagpapakatao ,Grade 9, Quarter 4 - Module 7: Paghihinuha na Misyon sa Buhay Tungo sa Kabutihang Panlahat. 8. Edukasyon sa Pagpapakatao ,Grade 9, Quarter 4 - Module 8: Mga Dapat Isaalang-alang sa Pagbuo ng Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao
Mapanagutang Pagpaplano ng Kursong Akademiko o TeknikalBokasyonal Negosyo o Hanapbuhay
Educators, Learners
Nakikilala ang sariling talento kakayahan at hilig at naiuugnay ang mga ito sa pipiliing kursong akademiko o teknikal bokasyonal negosyo o hanapbuhay Napatutunayan na ang pagiging tugma ng mga personal na salik sa mga pangangailangan requirements sa napiling kursong akademikobokasyonal o negosyo ay daan upang magkaroon ng makabuluhang hanapbuhay o negosyo at matiyak ang pagiging produktibo at pakikibahagi sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa Nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng personal na pahayag ng misyon sa buhay Natutukoy ang mga hakbang sa pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay Napatutunayan na sa pamamagitan ng pagbuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhaynagkakaroon ng malinaw na direksyon ang kurso o karera Nakapagbubuo ng personal na pahayag ng misyon sa buhay Natutukoy ang mga trabahong may mataas na lokal at global na demand Nakikilala ang mga mapamimiliang kursong akademiko o teknikalbokasyonal negosyo o hanapbuhay na angkop sa sariling talento kakayahan at hilig Napatutunayan na ang sapat updated and accurate na impormasyon tungkol sa mga trabahong kailangan sa pilipinas at sa ibang bansa ay makatutulong upang mapili at mapaghandaan ang kursong akademiko o teknikalbokasyonal na maaaring maging susi ng sariling tagumpay at ng pagunlad ng ekonomiya ng bansa Nakabubuo ng profile ng mga trabahong mataas ang lokal at global na demand na angkop sa taglay na mga talento at kakayahan pagpapahalaga at tunguhin Naipaliliwanag ang kahalagahan ng sistematikong pagpili ng kursong akademiko o teknikalbokasyonal negosyo o hanapbuhay

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

3.22 MB
application/x-zip-compressed