Self-Learning Modules - Quarter 3 Edukasyon sa Pagpapakatao: Grade 9, Modules 1-5

Modules, Self Learning Module  |  ZIP
Description
Contents: 1. ESP 9: Quarter 3- Module 1:Katarungang Panlipunan. 2. ESP 9: Quarter 3- Module 2: Pananagutan sa Katarungang Panlipunan. 3. ESP 9: Quarter 3- Module 3: Kagalingan sa Paggawa. 4.ESP 9: Quarter 3- Module 4: Kasipagan, Pagpupunyagi, Pagtitipid at Wastong Pamamahala sa Naimpok. 5. ESP 9: Quarter 3- Module 5: Pagtupad ng Itinakdang Mithiin.
Objective
1. Nakikilala ang mga palatandaan ng katarungang panlipunan.
2. Nakapagsusuri ng mga paglabag sa katarungang panlipunan ng mga tagapamahala at mamamayan.
3. Napatutunayan na may pananagutan ang bawat mamamayan na ibigay sa kapwa ang nararapat sa kaniya.
4. Natutugunan ang pangangailangan ng kapwa o pamayanan sa mga angkop na pagkakataon.
5. Natutukoy ang mga indikasyon ng taong masipag, nagpupunyagi sa paggawa, nagtitipid at pinamamahalaan ang naimpok.
6. Nakagagawa ng journal ng mga gawain natapos nang pinaghandaan, ayon sa pamantayan at may motibasyon sa paggawa
7. Matulungan kang mapaunlad ang iyong sarili tungo sa pagtupad ng itinakdang mithiin nang may kasipagan at pagpupunyagi.
8. Mahinuha na ang hirap, pagod at pagdurusa ay nadadaig ng pagpupunyagi tungo sa pagtupad ng itinakdang mithiin.
9. Makagawa ka ng tsart ng pagsunod sa hakbang upang matupad ang itinakdang gawain nang may kasipagan at pagpupunyagi.

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Edukasyon sa Pagpapakatao
Ang Tungkulin ng Tao sa Lipunan
Educators, Learners
Nasusuri ang mga paglabag sa karapatan na umiiral sa pamilya paaralan baranggaypamayanan o lipunanbansa Napatutunayan na ang karapatan ay magkakaroon ng tunay na kabuluhan kung gagampanan ng tao ang kanyang tungkulin na kilalanin at unawain gamit ang kanyang katwiran ang pagkakapantaypantay ng dignidad ng lahat ng tao Nakapagsusuri ng kwentong buhay ng mga taong inilaan ang malaking bahagi ng kanilang buhay para sa pagboboluntaryo Napatutunayan na ang pakikilahok at bolunterismo ng bawat mamamayan sa mga gawaing pampamayanan panlipunan pambansa batay sa kanyang talento kakayahan at papel sa lipunan ay makatutulong sa pagkamit ng kabutihang panlahat bilang obligasyong likas sa dignidad ng tao ang pakikilahok ay nakakamit sa pagtulong o paggawa sa mga aspekto kung saan mayroon siyang personal na pananagutan

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

4.40 MB
application/x-zip-compressed