Self-Learning Modules- Quarter 3-Edukasyon sa Pagpapakatao: Grade 10, Modules 1-8

Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 August 11th

Description
Contents: 1. Edukasyon sa Pagpapakatao 10: Quarter 3- Module 1: Ang Pagmamahal ng Diyos. 2. Edukasyon sa Pagpapakatao 10: Quarter 3- Module 2: Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos. 3. Edukasyon sa Pagpapakatao 10: Quarter 3- Module 3: Paggalang sa Buhay. 4. Edukasyon sa Pagpapakatao 10: Quarter 3- Module 4: Mahalaga ang Buhay. 5. Edukasyon sa Pagpapakatao 10: Quarter 3- Module 5: Pagmamahal sa Bayan. 6. Edukasyon sa Pagpapakatao 10: Quarter 3- Module 6: Pagmamahal sa Bayan. 7. Edukasyon sa Pagpapakatao 10: Quarter 3- Module 7: Isyung Pangkalikasan. 8. Edukasyon sa Pagpapakatao 10: Quarter 3- Module 8: Paninindigan sa Pangangalaga sa Kalikasan.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao
Mga Pangunahing Birtud at Pagpapahalagang Moral Pagmamahal sa Bayan Pangangalaga sa Kalikasan
Educators, Learners
Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng pananampalataya pagmamahal ng diyos sa tao at paggalang sa buhay Natutukoy ang mga pagkakataong nakatulong ang pagpapahalaga sa pananampalataya pagmamahal sa diyos at paggalang sa buhay sa kongretong pangyayari sa buhay Napatutunayan na ang pagkilala sa kadakilaan at kapangyarihan ng diyos ay pagkilala sa dignidad kalikasan ng tao at paggalang sa buhay na binigay niya Nakapagsasabuhay ng paraan ng pagpapaunlad ng pananampalataya pagmamahal ng diyos at paggalang sa buhay Napangatwiran na :mahalaga ang buhay kung wala ang buhay,hindi mapahalagahan ang mataas na pagpapahalaga kaysa buhay;di makakamit ang higit na mahalaga kaysa buhay. Natutukoy ang mga paglabag sa pangangalaga sa kalikasan na umiiral sa lipunan

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

4.65 MB
application/x-zip-compressed