Self-Learning Modules - Quarter 1 Araling Panlipunan: Grade 1, Modules 1-6

Learning Material, Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 June 13th

Description
1. Araling Panlipunan 1: Quarter 1-Module 1: Mga Batayang Impormasyon Tungkol Sa Sarili. 2. Araling Panlipunan 1: Quarter 1-Module 2: Mga Pangunahing Pansariling Pangangailangan. 3. Araling Panlipunan 1: Quarter 1-Module 3: Mga Mahahalagang Pangyayari at Pagbabago sa Buhay. 4. Araling Panlipunan 1: Quarter 1: Nagbabago Ako. 5. Araling Panlipunan 1: Quarter 1-Module 5: Paghahambing sa Karanasan at Kuwento sa Bhay. Araling Panlipunan 1: Quarter 1-Module 6: Bata, Mangarap Ka.
Objective
1. Nasasabi ang batayang impormasyon tungkol sa sarili tulad ng pangalan, magulang, kaarawan, edad, tirahan, paaralan, iba pang pagkakakilanlan at mga katangian bilang Pilipino.
2. Napipili ang mga pagkaing nakabubuti sa katawan at kalusugan.
3. Napipili ang mga kasuotang napapanahon.
4. Nailalarawan ang sariling pangangailangan, at iba pang pangangailangan ng isang bata.
5. Natatalakay ang pansariling kagustuhan tulad ng paboritong damit.
6. Napagsunod-sunod ang pangyayari sa bύhay tungo sa pagbabago mula noong sanggol hanggang sa kasalukuyang edad.
7. Nakapaghihinuha ng mga konsepto ng pagpapatuloy at pagbabago sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga larawan ayon sa pagkakasunod-sunod.
8. Naihahambing ang sariling kuwento o karanasan sa bύhay sa kuwento at karanasan ng mga kamag-aral bilang miyembro ng pamilya gaya ng kapatid, mga magulang (noong sila ay nasa parehong edad), mga pinsan, at iba pa; o mga kapitbahay.
9. Naipagmamalaki ang sariling pangarap o ninanais sa pamamagitan ng mga malikhaing pamamaraan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Araling Panlipunan
Pagkilala sa Sarili
Educators, Learners
Nailalarawan ang pisikal na katangian sa pamamagitan ng ibat ibang malikhaing pamamaraan Nailalarawan ang pansariling pangangailan pagkain kasuotan at iba pa at mithiin para sa pilipinas Natatalakay ang mga pansariling kagustuhan tulad ng paboritong kapatid pagkain kulay damit laruan atbp at lugar sa pilipinas na gustong makita sa malikhaing pamamaraan Naihahambing ang sariling kwento o karanasan sa buhay sa kwento at karanasan ng mga kamagaral

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

6.46 MB
application/x-zip-compressed