Self-Learning Modules - Quarter 4, Araling Panlipunan: Grade 9, Modules 1, 2, 5 and 6

Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 August 25th

Description
Contents: 1. Araling Panlipunan ,Grade 9, Quarter 4 - Module 1: Konsepto ng Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran. 2. Araling Panlipunan ,Grade 9, Quarter 4 - Module 2: Sektor ng Agrikultura. 5. Araling Panlipunan ,Grade 9, Quarter 4 - Module 5: Kalakalang Panlabas ng Pilipinas. 6. Araling Panlipunan ,Grade 9, Quarter 4 - Module 6: Sektor ng Paglilingkod.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 9
Araling Panlipunan
Konsepto at Palatandaan ng Pambansang Kaunlaran
Educators, Learners
Nakapagbibigay ng sariling pakahulugan sa pambansang kaunlaran Natutukoy ang ibat ibang gampanin ngmamamayang pilipino upang makatulong sa pambansang kaunlaran Nabibigyanghalaga ang mga patakarang pangekonomiya nakatutulong sa sektor ng agrikultura industriya ng agrikultura pangingisda at paggugubat Nabibigyanghalaga ang mga patakarang pangekonomiyang nakatutulong sa sektor ng industriya Nakapagbibigay ng sariling pakahulugan sa konsepto ng impormal na sektor Nasusuri ang mga dahilan ng pagkakaroon ng impormal na sector Natataya ang mga epekto ng impormal na sector ng ekonomiya Natataya ang kalakaran ng kalakalang panlabas ng bansa Nasusuri ang mga patakarang pangekonomiya na nakakatulong sa patakarang panlabas ng bansa sa buhay ng nakararaming pilipino Natitimbang ang epekto ng mga patakaran pangekonomiya na nakakatulong sa patakarang panlabas ng bansa sa buhay ng nakararaming pilipino 1. natutukoy ang iba’t ibang paraan at pamantayan sa pagpili ng pangangailangan. 2. nabibigyang-halaga ang gampanin ng pag-iimpok sa pagpili at pagtugon sa pangangailangan. 3. nakagagawa at naipapaliwanag ang sariling pamantayan sa pagpili ng pangangailangan at kung paano ito matutugunan. 1. nasusuri ang kaugnayan ng kita, pag-iimpok at pagkonsumo. 2. nabibigyang-halaga ang gampanin ng pag-iimpok sa matalinong pagkonsumo ng kita. 3. nakapagbibigay ng paunang-kaalaman sa matalinong pag-iimpok at matalinong pagkonsumo ng kita. 1. natutukoy ang iba’t ibang paraan at pamantayan sa pagpili ng pangangailangan. 2. nabibigyang halaga ang gampanin ng pag-iimpok sa pagpili at pagtugon sa pangangailangan. 3. nakakagawa at naipapaliwanag ang sariling pamantayan sa pagpili ng pangangailangan at kung paano ito matutugunan.

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

4.48 MB
application/x-zip-compressed