Self-Learning-Modules - Quarter 1 Edukasyon sa Pagbabago: Grade 2, Modules 1-7

Learning Material, Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 May 26th

Description
Contents: 1. Edukasyon sa Pagpapakatao 2: Quarter 1 - Module 1: Kakayahan Ko, Pagyayamanin Ko. 2. Edukasyon sa Pagpapakatao 2: Quarter 1 - Module 2: Kakayahan at Talento ay Gamitin, Kapuwa at Sarili ay Pasayahin. 3. Edukasyon sa Pagpapakatao 2: Quarter 1 - Module 3: Takot Labanan, Ipagmalaki ang Kakayahan. 4. Edukasyon sa Pagpapakatao 2: Quarter 1 - Module 4:Gawain na Magpapanatili ng Kalinisan ng Katawan. 5. Edukasyon sa Pagpapakatao 2: Quarter 1 - Module 5: Pagpili at Pagkain ng Masusustansiyang Pagkain Ayon sa Oras at Pangangailangan ng Katawan. 6. Edukasyon sa Pagpapakatao 2: Quarter 1 - Module 6: Pagpapalakas ng Katawan, Pagpapanatili ng Kalinisan ng Kapaligiran. 7. Edukasyon sa Pagpapakatao 2: Quarter 1 - Module 7: Tahanan Ko, Paglilingkuran Ko.
Objective
1. Natutukoy ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kakayahan o talento.
2. Naiisa-isa ang pamamaraan upang mapaunlad ang sariling talento o kakayahan.
3. Naibabahagi at naipapakita ang kakayahan o talento na kayang gawin.
4. Natutukoy ang mga pamamaraan upang mapaligaya ang kapuwa at sarili sa pamamagitan ng kakayahan at talento.
5. Natutukoy ang mabubuting bunga ng pagbabahagi ng kakayahan at talento.
6. Naibabahagi at naipapakita ang kakayahan at talento para sa ikabubuti ng kapuwa at sarili.
7. Naiisa-isa ang mga paraan upang malabanan ang takot sa mga nangbubuska (nangbubully).
8. Nahihinuha ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mabuting relasyon sa iyong sarili at sa kapuwa.
9. Natutukoy ang mga tamang kagamitan sa paglilinis ng katawan
10. Naiisa-isa ang ilan sa mga gawain na magpapanatili ng kalinisan ng katawan.
11. Nauunawaan ang kahalagahan ng mga gawain na magpapanatili ng kalinisan ng katawan.
12. Natutukoy ang pagkaing dapat kainin upang maging malusog at malakas ang pangangatawan.
13. Natutukoy ang pagkakaiba-iba ng tatlong pangkat ng pagkain.
14. Natutukoy ang kahalagahan ng pag-eehersisyo at malaman ang mga paraan upang maging malakas ang pangangatawan.
15. Natutukoy ang kahalagahan ng kalinisan ng kapaligiran at malaman ang mga paraan upang maging malinis ang kapaligiran.
16. Natutukoy ang mga tuntunin sa loob ng tahanan.
17. Natutukoy ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malinis na tahanan.
18. Naibibigay ang kahalagahan ng pagtutulungan sa gawaing bahay.

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Edukasyon sa Pagpapakatao
Tungkulin Ko Sa Aking Sarili at Pamilya Mahal Ko Kapwa Ko Para Sa Kabutihan ng Lahat Sumunod Tayo
Educators, Learners
Naisakikilos ang sariling kakayahan sa ibat ibang pamamaraan; pag-awit, pag-guhit, pag-sayaw pakikipagtalastasan at iba pa. Napahahalagahan ang saya o tuwang dulot ng pagbabahagi ng anumang kakayahan o talent Nakapagpapakita ng kakayahang labanan ang takot kapag may nangbubully Nakagagawa ng mabuti sa kapwa Nakapagpapakita ng pagmamalasakit sa kasapi ng paaralan at pamayanan sa iba't-ibang paraan

Copyright Information

Yes
Department of Education (DepEd)
Use, Copy, Print

Technical Information

5.91 MB
application/x-zip-compressed