Self-Learning Module - Quarter 4, Araling Panlipunan: Grade 8, Modules 1 to 6

Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 August 25th

Description
Contents: 1. Araling Panlipunan ,Grade 8, Quarter 4 - Module 1: Unang Digmaang Pandaigdig 3. Araling Panlipunan ,Grade 8, Quarter 4 - Module 3: Ang Kapayapaang Pandaigdig at Kaunlaran 4. Araling Panlipunan ,Grade 8, Quarter 4 - Module 4: Ideolohiya sa Pulitika at Ekonomiya 5. Araling Panlipunan ,Grade 8, Quarter 4 - Module 5: Epekto ng Ideolohiya, Cold War at Neokolonyalismo sa Iba't ibang Bahagi ng Daigdig 6. Araling Panlipunan ,Grade 8, Quarter 4 - Module 6: Mga Pandaigdigang Organisayon sa Pgasulong ng Kapayapaan, Pagkakaisa, Pagtutulungan, at Kaunlaran
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Araling Panlipunan
Ang Unang Digmaang Pandaigdig
Educators, Learners
Nasusuri ang mga dahilang nagbigaydaan sa unang dimaan pandaidig Nasusuri ang mahahalagang pangyayaring naganap sa unang digmaang pandaigdig Natataya ang mga epekto ng unang dimaang pandadig Nasusuri ang pagsisikap ng mga bansa na makamit ang kapayapaang pandaigdig at kaunlaran Nasusuri ang mga dahilan na nagbigaydaan sa ikalawang digmaang pandaidig Nasusuri ang mahahalagang pangyayaring naganap sa ikalawang digmaang pandaigdig Natataya ang mga epekto ng ikalawang digmaang pandaigdig Natataya ang pagsisikap ng mga bansa na makamit ang kapayapaang pandaigdig at kaunlaran Nasusuri ang mga ideolohiyang politikal at ekonomiko sa hamon ng estabilisadong institusyon ng lipunan Natataya ang epekto ng mga ideolohiya ng cold war at ng neokolonyalismo sa ibat ibang bahagi ng daigdig Nasusuri ang bahaging ginampanan ng mga pandaidigang organisasyon sa pagsusulong ng pandaigdigang kapayapaan pagkakaisa pagtutulungan at kaunlaran

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

8.33 MB
application/x-zip-compressed