Self-Learning Modules - Quarter 1 Physical Education: Grade 2, Modules 1-3

Learning Material, Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2023 June 14th

Description
Contents: 1. Physical Education 2: Quarter 1- Module 1: Mga Hugis at Kilos ng Katawan. 2. Physical Education 2: Quarter 1- Module 2: Pagsasagawa ng Simetrikal na Hugis. 3. Physical Education 2: Quarter 1- Module 3: Pagsasagawa ng Asimetrikal na Hugis.
Objective
1. Nakalilikha ng mga hugis at kilos ng katawan.
2. Naipakikita ang wastong kasanayan sa pagkilos katugon ng tunog at musika.
a. natutukoy ang mga hugis ng katawan;
b. nakalilikha ng mga simpleng kilos;
3. nakalalahok sa masasaya at kawili-wiling gawaing pisikal.
4. Nauunawaan ang kahalagahan ng panandaliang pagtigil ng kilos sa pagsasagaawa ng mga simetrikal na hugis gamit ang mga bahagi ng katawan maliban sa paa.
5. Naipakikita ang panandaliang pagtigil ng pagkilos sa pagsasagawa ng mga simetrikal na hugis gamit ang mga bahagi ng katawan.
6. Naisasagawa nang maingat ang mga gawaing may kaugnayan sa pagpapakita ng simetrikal na hugis gamit ang mga bahagi ng katawan habang panandaliang nakatigil.
7. Nakalalahok sa mga laro at makabuluhang gawaing sinasaliwan ng iba’t ibang tunog at musika na ipinapakita ang simetrikal na hugis gamit ang mga bahagi ng katawan habang panandaliang nakatigil.
8. Nauunawaan ang kahalagahan ng panandaliang pagtigil ng kilos sa pagsasagawa ng mga asimetrikal na hugis gamit ang mga bahagi ng katawan maliban sa paa.
9. Naipakikita ang panandaliang pagtigil ng pagkilos sa pagsasagawa ng mga asimetrikal na hugis gamit ang mga bahagi ng katawan.
10. Naisasagawa nang maingat ang mga gawaing may kaugnayan sa pagpapakita ng asimetrikal na hugis gamit ang mga bahagi ng katawan habang panandaliang nakatigil.
11. Nakalalahok sa mga laro at makabuluhang gawaing sinasaliwan ng iba’t ibang tunog at musika na ipinapakita ang asimetrikal na hugis gamit ang mga bahagi ng katawan habang panandaliang nakatigil.

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Physical Education
Body Shapes and Body Actions
Educators, Learners
Assesses body posture Demonstrates movement skills in response to sound and music Demonstrates momentary stillness in symmetrical and asymmetrical shapes using body parts other than both feet as a base of support Creates body shapes and actions

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

4.19 MB
application/x-zip-compressed