Self-Learning Modules - Quarter 1 Health: Grade 1, Modules 1-3

Learning Material, Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 May 16th

Description
Contents: 1. Health 1: Quarter 1- Module 1: Pagkaing Masustansiya at Hindi Masustansiya sa katawan. 2. Health 1: Quarter 1- Module 2: Kahihinatnan ng Pagkain ng hindi Masustansyang mga Pagkain. 3. Health 1: Quarter 1- Module 3: Mga gawain Tungo sa Kalusugan.
Objective
1. Nakikilala ang mga masustansyang pagkain na mainam sa kanilang kalusugan at kung kailan nila ito kakainin.
2. Natutukoy ang pagkain na masustansiya sa ating katawan at hindi masustansiya para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit ng katawan.
3. Naipaliliwanag ang epekto ng mga hindi masustansiyang pagkain na nagpapahina at nagdudulot ng ibat ibang sakit sa ating katawan.
4. Natutunan ang wastong pagpili ng mga masustansyang pagkain upang manatilingmalusog.
5. nalalaman ang mga gawain bago at pagkatapos kumain at iba pang mga gawain tungo sa kalusugan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Health
Nutrition
Educators, Learners
Distinguishes healthful from less healthful foods Tells the consequences of eating less healthful foods Practices good eating habits that can help one become healthy Practices good decision making skill in food choices

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

2.28 MB
application/x-zip-compressed