Self-Learning Module- Quarter 2-Edukasyon sa Pagpapakatao: Grade 7, Modules 1-5

Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 July 1st

Description
Contents: 1. Edukasyon sa Pagpapakatao 7: Quarter 2- Module 1: Isip at Kilos-Loob. 2. Edukasyon sa Pagpapakatao 7: Quarter 2- Module 2: Ang Konsensya at ang Likas na Batas Moral. 3. Edukasyon sa Pagpapakatao 7: Quarter 2- Module 3: Paghuhusga ng Konsensya. 4. Edukasyon sa Pagpapakatao 7: Quarter 2- Module 4: Kalayaan. 5. Edukasyon sa Pagpapakatao 7: Quarter 2- Module 5: Ang Dignidad ng Tao.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao
Ang Pagkatao ng Tao
Educators, Learners
Nasusuri ang isang pasyang ginawa batay sa gamit at tunguhin ng isip at kilosloob Naipaliliwanag na ang isip at kilosloob ang nagpapabukodtangi sa tao kaya ang kanyang mga pagpapasiya ay dapat patungo sa katotohanan at kabutihan Nakikilala na natatangi sa tao ang likas na batas moral dahil ang pagtungo sa kabutihan ay may kamalayan at kalayaan ang unang prinsipyo nito ay likas sa tao na dapat gawin ang mabuti at iwasan ang masama Nahihinuha na nalalaman agad ng tao ang mabuti at masama sa kongkretong sitwasyon batay sa sinasabi ng konsensya ito ang likas na batas moral na itinanim ng diyos sa isip at puso ng tao Nakikilala ang mga indikasyon palatandaan ng pagkakaroon o kawalan ng kalayaan Nasusuri kung nakikita sa mga gawi ng kabataan ang kalayaan Nahihinuha na likas sa tao ang malayang pagpili sa mabuti o sa masama ngunit ang kalayaan ay may kakambal na pananagutan para sa kabutihan Nakikilala na may dignidad ang bawat tao anoman ang kanyang kalagayang panlipunan kulay lahi edukasyon relihiyon at iba pa Nakabubuo ng mga paraan upang mahalin ang sarili at kapwa na may pagpapahalaga sa dignidad ng tao Naisasagawa ang mga konkretong paraan upang ipakita ang paggalang at pagmamalasakit sa mga taong kapuspalad o higit na nangangailangan kaysa sa kanila

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

4.09 MB
application/x-zip-compressed