Self-Learning Modules - Quarter 4 – Edukasyon Sa Pagpapakatao: Grade 10, Modules 1 to 4

Learning Material, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 August 22nd

Description
1. Edukasyon sa Pagpapakatao 10- Quarter 4- Module 1: Isyung Kaugnay sa Kawalan ng Paggalang sa Dignidad at Sekswalidad. 2. Edukasyon sa Pagpapakatao 10- Quarter 4- Module 2: Maging Mapanuri at Mapanindigan sa mga Isyung Sekswalidad sa Ngayon. 3. Edukasyon sa Pagpapakatao 10- Quarter 4- Module 3: Paninindigan Para sa Katotohanan. 4. Edukasyon sa Pagpapakatao 10- Quarter 4- Module 4: Mga Isyung Moral Tungkol Sa Kawalan Ng Paggalang Sa Katotohanan.
Objective
1. Natutukoy ang mga isyung kaugnay sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sekswalidad. EsP10PI-IVa-13.1
2. Nasusuri ang mga kaugnay sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sekswalidad. EsP10PI-IVa-13.2
3. Napangangatwiran na: Makatutulong sa pagkakaroon ng posisyon tungkol sa kahalagahan ng paggalang sa pagkatao ng tao at sa tunay na layunin nito ang kaalaman sa mga isyung may kinalaman sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sekswalidad ng tao. EsP10PI-IVb-13.3
4. Nakagagawa ng malinaw na posisyon tungkol sa isang isyu sa kawalan ng paggalang sa dignidad at sekswalidad. EsP10PI-IVb-13.4
5. Natutukoy ang mga isyung kaugnay sa kawalan ng paggalang sa katotohanan. (EsP10PI-IVc-14.1).
6. Nasusuri ang mga isyung may kinalaman sa kawalan ng paggalang sa katotohanan. (EsP10PI -IVc-14.2).
7. napatutunayang ang pagiging mulat sa mga isyu tungkol sa kawalan ng paggalang sa katotohanan ay daan upang isulong at isabuhay ang pagiging mapanagutan at tapat na nilalang (EsP10PI-IVc-14.3)
8. nakabubuo ng mga hakbang upang maisabuhay ang paggalang sa katotohanan (EsP10PI-IVd-14.4)

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao
Mga Pangunahing Birtud at Pagpapahalagang Moral
Educators, Learners
Napatutunayan na layon ng bawat tao na tuklasin ang katotohanan Natutukoy ang kaugnayan ng pagtuklas ng katotohanan sa paggalang sa dignidad at sekswalidad Naipaliliwanag na ang pagkilala sa dignidad at sekswalidad ng tao ay pagkailala sa kabuuan ng pagkatao Nakagagawa ng plano upang mapaunlad ang paggalang sa sariling dignidad at sekswalidad

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

1.63 MB
application/x-zip-compressed