Self-Learning Modules-Quarter 1- Edukasyon sa Pagpapakatao: Grade 10-Modules 1-9

Self Learning Module  |  RAR


Published on 2022 August 3rd

Description
Contents: 1. Edukasyon sa Pagpapakatao 10-Quarter 1-Module 1: Ang Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos-loob. 2. Edukasyon sa Pagpapakatao 10-Quarter 1-Module 2: Ang Kapangyarihang Ipinagkaloob sa Tao Isip (Intellect) at Kilos-loob (Will). 3. Edukasyon sa Pagpapakatao 10-Quarter 1-Module 3:Prinsipyo ng Likas na Batas Moral. 4. Edukasyon sa Pagpapakatao 10-Quarter 1-Module 4: Paghubog ng Konsiyensiya Batay sa Likas na Batas Moral. 5. Edukasyon sa Pagpapakatao 10-Quarter 1-Module 5: Pagtatama ng Maling Pasya. 6. Edukasyon sa Pagpapakatao 10-Quarter 1-Module 6: Ang Tunay na Kahulugan ng Kalayaan. 7. Edukasyon sa Pagpapakatao 10-Quarter 1-Module 7: Pagmamahal at Paglilingkod Tugon sa Tunay na Kalayaan. 8. Edukasyon sa Pagpapakatao 10-Quarter 1-Module 8: Kahulugan ng Dignidad ng Tao. 9. Edukasyon sa Pagpapakatao 10-Quarter 1-Module 9: Dignidad Batayan ng Pagkabukod-tangi ng Tao.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 10
Edukasyon sa Pagpapakatao
Ang Moral na Pagkatao
Educators, Learners
Natutukoy ang mataas na gamit at tunguhin ng isip at kilosloob Natutukoy ang mga prinsipyo ng likas na batas moral Nakapagsusuri ng mga pasyang ginagawa sa arawaraw batay sa paghusga ng konsensya Naipaliliwanag ang tunay na kahulugan ng kalayaan Natutukoy ang mga pasya at kilos na tumutugon sa tunay na gamit ng kalayaan Nakapagpapaliwanag ng kahulugan ng dignidad ng tao Naipatutunayan na nakabatay ang dignidad ng tao sa kanyang pagkabukodtangi hindi siya nauulit sa kasaysayan at sa pagkakawangis niya sa diyos may isip at kalooban Nakagagawa ng mga angkop na kilos upang maipakita sa kapwang itinuturing na mababa ang sarili na siya ay bukodtangi dahil sa kanyang taglay na dignidad bilang tao

Copyright Information

Yes
Department of Education- Central Office
Use, Copy, Print

Technical Information

6.59 MB
application/octet-stream