Self-Learning Modules - Quarter 4 Araling Panlipunan: Grade 6, Modules 1-7

Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 August 30th

Description
Contents: 1. Araling Panlipunan 6: Quarter 4- Module 1: Mga Suliranin at Hamon sa Ilalim ng Batas Militar. 2. Araling Panlipunan 6: Quarter 4- Module 2: Pagkilos at Pagtugon ng mga Pilipino na Nagbigaydaan sa Pagwawakas ng Batas Militar. 3. Araling Panlipunan 6: Quarter 4- Module 3: Pagtatanggol at Pagpapanatili sa Karapatang Pantao at Demokratikong Pamamahala. 4. Araling Panlipunan 6: Quarter 4- Module 4: Mga Patakaran, Programa at Kontribusyon ng Bawat Pangulo Tungo sa Pag-unlad ng Bansa. 5. Araling Panlipunan 6: Quarter 4- Module 5: Mga Patakaran, Programa at Kontribusyon ng Bawat Pangulo Tungo sa Pag-unlad ng Bansa. 6. Araling Panlipunan 6: Quarter 4- Module 6: Mga Kontemporaryong Isyu ng Lipunan. 7. Araling Panlipunan 6: Quarter 4- Module 7: Gampanin ng Pamahalaan at Mamamayan sa Pagkamit ng Kaunlaran.
Objective
1. Nakakapagbigay ng mga pangyayaring nagbigay daan sa pagtakda ng batas militar.
2. Nakakatalakay ng mga epekto ng batas militar sa pulitika, pangkabuhayan at pamumuhay ng mga Pilipino.
3. Naiisa-isa at natatalakay ang mga karanasan ng mga piling taumbayan sa panahon ng batas militar.
4. Nakakapagbigay ng mga pangyayaring nagbigay daan sa pagbuo ng People Power I.
5. Nakakatalakay kung paano natamo ng sambayanang Pilipino ang demokrasya.
6. Natatalakay ang mga nangyaring paglabag sa karapatang pantao ng mga Pilipino.
7. Maipahayag ang iyong damdamin tungkol sa People Power I.
8. Mabigyang halaga ang pagtatanggol at pagpapanatili sa karapatang pantao at demokratikong pamamahala.
9. Naiisa-isa ang mga suliranin at hamon ng ating bansa at ang mga dahilan nito.
10. Natatalakay ang mga maaaring solusyon sa mga suliranin at hamon ng bansa.
12. Matatalakay ang mga patakaran, programa at kontribusyon ng bawat pangulo tungo sa pag-unlad ng bansa.
13. Maiisa-isa ang mga nagawa ng bawat pangulo tungo sa pag-unlad ng bansa.
14. Mabibigyang halaga ang mga nagawa ng bawat pangulo tungo sa pag-unlad ng bansa.
15. Natatalakay ang mga gampaning ng pamahalaan at mamamayan sa pagkamit ng kaunlaran ng bansa.

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Araling Panlipunan
Suliranin at Hamon sa Kalayaan at Karapatang Pantao ng Batas Militar
Educators, Learners
Natatalakay ang mga pangyayari sa bansa na nagbigay wakas sa diktaturang marcos Nabibigyang halaga ang kontribusyon ng people power 1 sa muling pagkamit ng kalayaan at kasarinlan sa mapayapang paraan Nabibigyang halaga ang bahaging ginagampanan ng bawat mamamayan sa pagtataguyod ng kaunlaran ng bansa sa malikhaing paraan Naipapahayag ang saloobin na ang aktibong pakikilahok ay mahalagang tungkulin ng bawat mamamayan tungo sa pagunlad ng bansa

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

9.62 MB
application/x-zip-compressed