Self-Learning Modules - Quarter 2 Filipino: Grade 1, Modules 1- 16

Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 July 13th

Description
Contents: 1. Filipino 1: Quarter 2 - Module 1: Pagsagot sa mga Tanong Tungkol saNapakinggang Pabula, Tugma/Tula,at Tekstong Pang-impormasyon. 2. Filipino 1: Quarter 2 - Module 2: Pagtatanong Tungkol sa IsangLarawan. 3. Filipino 1: Quarter 2 - Module 3: Magalang na Pananalita sa Angkop NaSitwasyontulad ng Pagpapakilala ngSarili,Pagpapahayag ng Sariling Karanasan at Pagbati. 4. Filipino 1: Quarter 2 - Module 4: Pagsabi ng Mensaheng Nais Ipabatid ng Nabasang Babala o Paalala. 5. Filipino 1: Quarter 2 - Module 5: Pagsulat Nang May Tamang Laki at Layo sa Isa’t isa ang mga Letra. 6. Filipino 1: Quarter 2 - Module 6: Pagbibigkas ng Wasto sa Tunog ng Bawat Letra ng Alpabetong Filipino. Filipino 1: Quarter 2 - Module 7: Pagtukoy ng Kahulugan ng Salita Batay sa Kumpas, Galaw, Ekspresyon ng Mukha at Ugnayang Salita-Larawan. 8. Filipino 1: Quarter 2 - Module 8: Paggamit ng Pangngalang Pambalana / Pantangi. 9. Filipino 1: Quarter 2 - Module 9: Natutukoy ang Kailanan ng Pangngalan. 10. Filipino 1: Quarter 2 - Module 10: Pagsunod sa Napakinggang Panuto na may Isa – Dalawang Hakbang. 11. Filipino 1: Quarter 2 - Module 11: Pagpapalit at Pagdaragdag ng mgaTunog Upang Makabuo ng Bagong Salita. 12. Filipino 1: Quarter 2 - Module 12: Paggamit ng Naunang Kaalaman o Karanasan sa Pag-unawa ng Napakinggang Alamat. Filipino 1: Quarter 2 - Module 13: Pagkilala ng mga Tunog na Bumubuo sa Pantig ng mga Salita. 14. Filipino 1: Quarter 2 - Module 14: Pagbilang ng Pantig sa Isang Salita. 15. Filipino 1: Quarter 2 - Module 15: Pagsunodsunod ng mga Pangyayari sa Kuwento sa Tulong ng mga Larawan. 16. Filipino 1: Quarter 2 - Module 16: Pag-uulat nang Pasalita ng mga Naobserbahang Pangyayari sa Paligid atsa mga Napanood.
Objective
1. Makasagot sa mga tanong tungkol sa napakinggang pabula tula/tugma at tekstongpang-impormasyon.
2. Makapagtatanong tungkolsa isang larawan.
3. Nagagamit ang mga salitang sino, saan, kailan,ilan, paano sa pagtatanong.
4. makagagamit ng magalang na pananalita sa angkop na sitwasyon tulad ng pagpapakilala sa sarili, pagpapahayag ng sariling karanasan at pagbati.
5. Makapagsasabi ng mensaheng nais ipabatid ng nabasang babala o paalala.
6. Naisasagawa ang pagsabi ng mensaheng nais ipabatid ng nabasang babala o paalala nang may kagalakan.
7. Makasusulat nang may tamang laki at layo ng mga letra.
8. Naisasagawa ang pagsusulat nang may kagalakan.
9. Malinang ang kakayahan ng mag-aaral sa pagtukoy ngkahulugan ng salita batay sa kumpas, galaw, ekspresyon ng mukha at ugnayang salitalarawan.
10. Natutukoy ang kahulugan ng bagong salita.
11. Magamit ang pangngalang pantangi/pambalana.
12. Matukoy ang pagkakaiba ng pangngalang pantangi sa pangngalang pambalana.
13. Matutukoy ang kailanan ng pangngalan
14. Magagamit ng tama ang mga pantukoy na ang at ang mga.
15. Makasusunod sa mga panuto na may isa – dalawang hakbang.
16. Naisasagawa ang pagsunod nang may kagalakan upang ang isang gawain aymapagtatagumpayan.
17. Makapagpapalit at makapagdaragdag ng mgatunog upangmakabuo ng bagong salita.
18. Magagamit ang naunang Kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang Alamat.
19. Magagamit ang naunang Kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang Alamat nang may kagalakan.
20. Napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa napakinggang kuwento sa tulong ng mga larawannangmay kagalakan.
21. makapag-uulat nang pasalita ng mga naobserbahang pangyayari sa paligid gaya sa bahay, komunidad at paaralan at sa mga napanood sa telebisyon, cellphone at kompyuter.

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Filipino
phonological awareness palabigkasan at pagkilala sa salita (phonics and word recognition) Pagsulat at Pagbabaybay
Educators, Learners
Nababasa ang usapan, tula, talata, kuwento nang may tamang bilis, diin, tono, antala at ekspresyon. Nababasa ang mga salitang batayan. Nababasa ang mga salita gamit ang palatandaang konpigurasyon larawan.

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

22.31 MB
application/x-zip-compressed