Self-Learning-Modules - Quarter 2 MTB-MLE: Grade 2, Modules 1- 7

Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 July 5th

Description
Contents: MTB-MLE 2: Quarter 2 - Module 1: Pagkilala at Paggamit ng Panghalip Panao at Panghalip na Paari. 2. MTB-MLE 2: Quarter 2 - Module 2: Subject-Object Pronoun, Panghalip na Pamtlig at Paari. 3. MTB-MLE 2: Quarter 2 - Module 3: Pagkilala at Paggamit ng Simili at Metapora sa Pangungusap. 4. MTB-MLE 2: Quarter 2 - Module 4: Pag-unawa at Pagsagot sa Literal na Antas ng Pagtatanong. 5. MTB-MLE 2: Quarter 2 - Module 5: Pagkuha ng Impormasyon sa Anunsiyo at sa Mapa ng Komunidad. 6. MTB-MLE 2: Quarter 2 - Module 6: Wastong Pagsulat ng mga Salita, Parirala at Pangungusap. 7. MTB-MLE 2: Quarter 2 - Module 7: Mga Pamantayan sa Pagsulat.
Objective
1. makikilala at magagamit ang panghalip panao at panghalip na paari.
2. makasulat ng talata gamit ang panghalip panao at panghalip na paari.
3. magagamit mo ang iba’t ibang uri ng panghalip.
4. makakikilala ng Pagtutulad (Simile) at Metapora (Metaphor) sa pangungusap.
5. makagagamit ng Pagtutulad (Simile) at Metapora (Metaphor) sa pangungusap.
6. naunawaan at nasagot ang literal na antas ng pagtatanong.
7. natalakay din dito ang mga halimbawa ng dipamilyar na salita.
8. maiisa-isa ang mga pamantayan sa wastong pagsulat ng mga salita, parirala at pangungusap.
9. makasusulat ng mga salita, parirala at pangungusap sa kabit-kabit na paraan na may tamang pagitan sa isa’t isa, wastong paggamit ng malaki at maliit na letra at wastong bantas.
10. makakukuha ng impormasyon sa anunsiyo at sa mapa ng komunidad.
11. makagagawa ka ng iyong sariling talata at liham na nakasunod sa tamang pamantayan at pormat ng pagsulat. Gayundin, matutukoy mo ang mga bahagi ng isang liham-pangkaibigan.

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Mother Tongue
Composing Grammar Awareness Study Skills
Educators, Learners
Construct sentences observing appropriate punctuation marks Express ideas through poster making (e.g. ads, character profiles, news report, lost and found) using stories as springboard.(these writing activities are scaffold by the teacher.) Read a map of the community

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

5.88 MB
application/x-zip-compressed