Self-Learning Modules - Quarter 2 Arts: Grade 2, Modules 1- 5

Modules, Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 June 28th

Description
Contents: 1. Arts 2: Quarter 2 - Module 1: Balat ng Iba’t Ibang Hayop at Lamang Dagat. 2. Arts 2: Quarter 2 - Module 2: Magkakaibang Balat ng mga Lamang Dagat. 3. Arts 2: Quarter 2 - Module 3: Disenyo ng Pag-uulit at Contrast na Nagpapakita ng Ritmo. 4. Arts 2: Quarter 2 - Module 4: Pagguhit at Pagpinta. 5. Arts 2: Quarter 2 - Module 5: May Contrast sa Ritmo.
Objective
1. Mailalarawan mo ang mga linya, hugis, kulay, tekstura, at disenyo na makikita sa balat ng iba’t ibang hayop at lamang dagat sa pamamagitan ng maggamit ng mga akmang salita at galaw ng sining biswal.
2. Mailalarawan mo ang kakaibang hugis, kulay, tekstura at disenyo ng balat ng mga isda at iba pang lamang dagat mula sa mga imahe o larawan.
3. Makalikha ng disenyo gamit ang iba’t ibang linya, kulay at mga hugis sa pamamagitan ng paguulit at contrast na nagpapakita ng ritmo
4. Makagamit ng kontrol sa mga kagamitan sa pagpipinta upang makaguhit ng iba’t ibang linya, hugis at kulay sa isang gawain o pangkatang gawain.
5. Makaguguhit ng balangkas ng traysikel o dyip at nakapipinta ng disenyo gamit ang linya, hugis at kulay na nagpapakita ng contrast sa ritmo

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Arts
Drawing Painting
Educators, Learners
Composes the different fruits or plants to show overlapping of shapes and the contrast of colors and shapes in his colored drawing Creates an imaginary landscape or world from a dream or a story Describes the lines shapes and textures seen in skin coverings of animals in the community using visual art words and actions Creates designs by using two or more kinds of lines colors and shapes by repeating or contrasting them to show rhythm

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

5.97 MB
application/x-zip-compressed