Pagsusuri Nang Mabuti Sa Mga Bagay Na May Kinalaman Sa Sarili

Self Learning Module  |  PDF


Published on 2022 December 11th

Description
Ang module na ito sa Edukasyon Sa Pagpapakatao ay para sa mga mag-aaral sa ikaanim na baitang. Ang mga aralin dito ay para sa Unang Linggo ng Unang Markahan at sa bandang huli, inaasahang matutukoy, masusuri at maisagawa ng mga mag-aaral ang mga bagay na may kinalaman sa kanilang sarili.
Objective
1. Natutukoy ang mga bagay na may kinalaman sa sarili at pangyayari.
2. Nasusuri ang epekto ng mga bagay na may kinalaman sa sarili at pangyayari sa pagbuo ng desisyon.
3. Naisasagawa ang tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa sarili at pangyayari.
4. Naipapaliwanang ng mabuti ang tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa sarili at pangyayari.

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya
Learners
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pamilya

Copyright Information

Arlene Egca (arlene1984) - Pucatod ES, Negros Occidental, Region VI - Western Visayas
Yes
DepEd - Negros Occidental
Use, Copy, Print

Technical Information

1.38 MB
application/pdf