Paglalahad ng Paggawa ng Mabuti sa Kapwa na Nagpapakita ng Pagmamahal sa Sarili

Modules  |  PDF


Published on 2023 February 22nd

Description
Ang modyul na ito ay isinulat ni Jallybee W. Tiggangay mula sa Baclayam Elementary School, Distrito ng Eastern Tanudan ng Dibisyon ng Kalinga at naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Nakalaan ito para sa mga mag-aaral ng ikalawang baitang at nakapokus na ang paglalahad ng paggawa nang mabuti sa kapwa ay pagmamahal sa sarili
Objective
Nakapaglalahad na ang paggawa ng mabuti sa kapwa ay pagmamahal sa sarili

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Edukasyon sa Pagpapakatao
Mahal Ko Kapwa Ko
Learners
Nakapaglalahad na mahalaga ang paggawa ng mabuti sa kapwa

Copyright Information

Jallybee W. Tiggangay
Yes
SDO Kalinga, Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

885.08 KB
application/pdf