Pagpapakita ng Paggalang sa Ideya o Suhestiyon Ng Kapwa

Self Learning Module  |  PDF


Published on 2022 December 11th

Description
Ang module na ito sa Edukasyon Sa Pagpapakatao ay para sa mga mag-aaral sa ikaanim na baitang. Ang mga aralin dito ay para sa Ikalawang Linggo ng Ikalawang Markahan at sa bandang huli, inaasahang masagot ng mga bata ang mga tanong at malinang ang kaalaman, kakayahan at maunawaan ang tungkol sa kung paano maipakita ang paggalang sa ideya o suhestiyon ng iba.
Objective
1. Nakikilala ang mga paraan ng paggalang ng ideya o suhestiyon ng kapwa.
2. Natutukoy ang mga pangyayari o sitwasyon na nangangailangan ng paggalang sa ideya o suhestiyon ng kapwa para sa ikabubuti ng sarili at ng lahat.
3. Nasususri ang mga ideya o suhestiyon ng kapwa kung ito ay nakakabuti o nakakasama.
4. Nakikilala ang mga paraan ng paggalang ng ideya o suhestiyon ng kapwa.

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pakikipagkapwatao
Learners
Nakapagpapakita ng paggalang sa ideya o suhestyon ng kapwa

Copyright Information

Philippine Lusabia (philippine.lusabia001) - Buenavista ES, Negros Occidental, Region VI - Western Visayas
Yes
DepEd - Negros Occidental
Use, Copy, Print

Technical Information

1.47 MB
application/pdf