Pagsang-ayon Sa Pasya Ng Nakararami Kung Nakabubuti Ito

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 December 11th

Description
Ang module na ito sa Edukasyon Sa Pagpapakatao ay para sa mga mag-aaral sa ikaanim na baitang. Ang mga aralin dito ay para sa Ikalawang Linggo ng Unang Markahan at sa bandang huli, inaasahang masagot ang mga tanong lalo na ang pagtukoy, pagsuri at malinawagan ang mga mag-aaral kung bakit mahalagang sumang-ayon sa pasya ng nakararami kung nakabubuti ito.
Objective
1. Natutukoy ang tama at hindi tamang hakbang sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa sarili sa pagsang-ayon sa pasya ng nakararami.
2. Nasusuri ang tama at hindi tamang hakbang sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa sarili sa pagsang-ayon sa pasya ng nakararami.
3. Naipapaliwanag ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa sarili sa pagsang-ayon sa pasya ng nakararami.
4. Nauunawaan ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa sarili sa pagsang-ayon sa pasya ng nakararami

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pakikipagkapwatao
Learners
Nakapagpapakita ng paggalang sa ideya o suhestyon ng kapwa

Copyright Information

julie naisa castor (JULIE NAISA) - Payauan ES, Negros Occidental, Region VI - Western Visayas
Yes
DepEd - Negros Occidental
Use, Copy, Print

Technical Information

1.63 MB
application/pdf