Pagbabahagi at Paggawa ng Mabuti ay Pagmamahal sa Sarili

Self Learning Module  |  PDF
Description
EsP 2 - Ikalawang Markahan, Linggo 4
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Edukasyon sa Pagpapakatao
Mahal Ko Kapwa Ko
Educators, Learners
Nakapaglalahad na mahalaga ang paggawa ng mabuti sa kapwa

Copyright Information

Marylou Langcao (Marylou langcao) - Bilig Elementary School, Mt. Province, CAR
Yes
SDO-MP
Use, Copy, Print

Technical Information

589.16 KB
application/pdf