Paggamit ng Impormasyon

Learning Material  |  PDF


Published on 2022 November 22nd

Description
Ang module na ito sa Edukasyon Sa Pagpapakatao ay para sa mga mag-aaral sa ikaanim na baitang. Ang mga aralin dito ay para sa Ikalawang Linggo ng Unang Markahan at sa bandang huli, inaasahang masagot ng mga mag-aaral ang mga tanong, matukoy, masuri at maisagawa kung paano gamitin nang tama ang mga impormasyon na narinig at nabasa.
Objective
1. Natutukoy ang tamang hakbang sa paggamit ng impormasyong may kinalaman sa pangyayari na makukuha sa radyo, telebisyon o sosyal media.
2. Nasusuri ang mga impormasyong nakukuha o naririnig sa radyo, telebisyon o sosyal media.
3. Naisagawa ang tamang paggamit ng impormasyong nakukuha sa radyo, telebisyon o sosyal media.
4. Napahalagahan ang tamang paggamit ng impormasyon na nabasa o narinig.

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pakikipagkapwatao
Learners
Nakapagpapakita ng paggalang sa ideya o suhestyon ng kapwa

Copyright Information

rowena guibao (117381rowena) - Don Enrique Lizares Elementary School, Negros Occidental, Region VI - Western Visayas
Yes
DepEd - Negros Occidental
Use, Copy, Print

Technical Information

840.23 KB
application/pdf