Paggawa ng Responsableng Desisyon

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 February 18th

Description
Ang modyul na ito ay pag-aari ng Department of Education- CID, Schools Division of Apayao - CAR. Naglalayon itong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral sa Edukasyon sa Pagpapakatao sa ika-anim na baitang.
Objective
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pamilya at sa ibang tao. EsP6PKP-Ia-i-37

Curriculum Information

K to 12
Grade 6
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pananagutang Pansarili at Mabuting Kasapi ng Pamilya
Learners
Naisasagawa ang mga tamang hakbang na makatutulong sa pagbuo ng isang desisyon na makabubuti sa pamilya

Copyright Information

Roy Albert Rillo (lyam17) - Quirino Elementary School, Apayao, CAR
Yes
Roy Albert Rillo
Use, Copy, Print

Technical Information

725.28 KB
application/pdf