ISIP AT KILOS-LOOB

Learning Material  |  PDF


Published on 2023 October 24th

Description
Ang modyul na ito ay tungkol sa pagbuo ng angkop na pagpapasiya tungo sa katotohanan at kabutihan gamit ang isip at kilos-loob
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao
Ang Pagkatao ng Tao
Educators, Learners
Natutukoy ang mga katangian gamit at tunguhin ng isip at kilosloob Nasusuri ang isang pasyang ginawa batay sa gamit at tunguhin ng isip at kilosloob

Copyright Information

Josephine Changwayan
Yes
SDO-Ifugao
Use, Copy, Print

Technical Information

506.37 KB
application/pdf