Pagbibigay ng Lagom o Buod ng Tekstong Napakinggan at Pagbibigay ng Mahahalagang Pangyayari

Self Learning Module  |  PDF


Published on 2024 June 7th

Description
Ang modyul na ito ay nabuo bilang tugon sa patuloy na implementasyon ng K to 12 Curriculum ng Kagawaran ng Edukasyon ng Pilipinas ngayong new normal. Ito ay nakatuon sa pagpapamalas ng kakayahan sa mapanuring pakikinig at pagbasa
Objective
nasasagot ang mga tanong sa tekstong napakinggan
2. naibibigay ang mahahalagang pangyayari
3. nakapagbibigay ng lagom o buod ng tekstong napakinggan

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Filipino
Pakikinig
Learners
Nakapagbibigay
ng lagom o buod
ng tekstong
napakinggan

Copyright Information

Raquel P. Gumowang
Yes
SDO Kalinga, Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

422.46 KB
application/pdf