Pagbasa: Filipino 2

Learning Material  |  DOC


Published on 2020 February 3rd

Description
Ang modyul na ito ay nagsisilbing gabay ng mga batang nangangailangan ng patnubay upang tahasang matamasa ang galing sa pagbasa.
Objective
Maikintal sa mga bata ang kahalagahan, kabutihan at kagandahan ng pagbabasa

Curriculum Information

K to 12
Grade 2
Filipino
Pagbasa: pag-unlad ng talasalitaan Pagbasa: pag-unawa sa binasa
Learners
Nababasa ang usapan, tula, talata, kuwento nang may tamang bilis, diin, tono,
antala at ekspresyon

Copyright Information

felipe marapao (pepz70) - Poblacion ES, Muntinlupa City, NCR
Yes
SDO Muntinlupa
Use, Copy, Print

Technical Information

33.96 MB
application/msword