Ang Batang Mahilig sa Gadget

Teacher's Guide  |  DOCX


Published on 2020 February 17th

Description
“ Ang batang mahilig sa gadget” ay isang kuwentong hango sa tunay na karanasan ng mag-aaral at naaangkop sa kasalukuyang panahon . Ito ay para sa guro at mga bata sa ikatlong baitang . Magagamit ito sa pagpapa-unlad ng mga kasanayan sa Pag – unawa sa Pagbasa , Pakikinig ( Pag – unawa sa napakinggang teksto ) Pagsasalita ,Gramatika ( Kayarian ng Wika at Pagpapahalaga sa wika.
Objective
 Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan
 Nasasagot ang mga tanong tungkol sa binasang teksto
 Nagagamit ang naunang kaalaman or karanasan sa pag – unawa ng napakinggang teksto
 Naipakikita ang hilig sa pagbasa sa pamamagitan ng pagpili ng babasahin na angkop sa edad
 Nagagamit ang tamang salitang kilos / pandiwa sa pagsasalaysay ng mga personal na karanasan

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Filipino
Pagbasa (Pag-unawa sa Binasa)
Educators
Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tekstong binasa (kuwento) Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tekstong binasa balita

Copyright Information

Ma.Theresa N. Austria
Yes
SDO Mandaluyong City
Use, Copy, Print

Technical Information

17.21 KB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Windows
2 pages