Dagiti Pagrebbengan ti Pamilia

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 January 21st

Description
Learning resource on family and the corresponding responsibilities of each member
Objective
Maibaga ti pagrebbengan ti kada pamilia

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten
A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pakikisalamuha sa Iba Bilang Kasapi ng Pamayanan ( PPam )
Learners
Nailalarawan kung paano nagkakaiba at nagkakatulad ang bawat pamilya

Copyright Information

Sheryl B. Biscarra
Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

957.80 KB
application/pdf