Pagrebbengan ti Tunggal Kameng ti Pamilia

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 March 12th

Description
This Learning Material is a property of the Department of Education - CID, Schools Division of Apayao - CAR. It aims to improve learners’ performance specifically in Araling Panlipunan.
Objective
Nailalarawan ang iba’t ibang papel na
ginagampanan ng bawat kasapi ng
pamilya sa iba’t ibang pamamaraan
AP1NAT-IIa-3

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Araling Panlipunan
Pagkilala sa mga Kasapi ng Pamilya
Learners
Nahihinuha na ang mga alituntunin ng pamilya ay tumumutugon sa ibaibang sitwasyon ng pangarawaraw na gawain ng pamilya

Copyright Information

Jeniffer Paranada (jeniffer.paranada) - San Gregorio ES, Apayao, CAR
Yes
Jeniffer Paranada
Use, Copy, Print

Technical Information

1.70 MB
application/pdf