Panangipateg iti Istoria ti Pamilia

Modules  |  PDF


Published on 2021 May 8th

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular sa Araling Panlipunan.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Araling Panlipunan
Pagkilala sa mga Kasapi ng Pamilya
Learners
Naipagmamalaki ang kwento ng sariling pamilya

Copyright Information

Myrna C. Umayat
Yes
DepEd-SDO Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

541.75 KB
application/pdf