Panangidilig ti Pagannurutan ti Tunggal Pamilia

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 March 12th

Description
This Learning Material is a property of the Department of Education - CID, Schools Division of Apayao - CAR. It aims to improve learners’ performance specifically in Araling Panlipunan.
Objective
Naihahambing ang alituntunin ng sariling pamilya
at sa pamilya ng mga kamag-aral. AP1PAM-llf-18

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Araling Panlipunan
Pagkilala sa mga Kasapi ng Pamilya
Learners
Nahihinuha na ang mga alituntunin ng pamilya ay tumumutugon sa ibaibang sitwasyon ng pangarawaraw na gawain ng pamilya

Copyright Information

Razie Batayan (batayan.razie) - Salvacion ES, Apayao, CAR
Yes
Razie Batayan
Use, Copy, Print

Technical Information

2.10 MB
application/pdf