Sinno Dagiti Miembro ti Pamilia

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 January 25th

Description
Worksheets on family and being able to identify members of the family
Objective
Mabigbig no sinno dagiti miembro ti pamilia

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten
A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pakikisalamuha sa Iba Bilang Kasapi ng Pamayanan ( PPam )
Learners
Natutukoy kung sino-sino ang bumubuo ng pamilya.

Copyright Information

Anselma C. Cabatic
Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

415.54 KB
application/pdf