PANANGIPAKITA ITI PANAGAYAT ITI MIEMBRO TI PAMILIA KEN KADAGITI INAUNA NGEM SIKA

Learning Material  |  PDF


Published on 2021 January 25th

Description
Lesson on ways to show love for the family members
Objective
Maibaga no kasaknom nga ipakita ti panagayat mo iti kada
miembro iti pamiliam ken panangrespetom kadagiti inauna ngem sika.

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten
A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pakikisalamuha sa Iba Bilang Kasapi ng Pamayanan ( PPam )
Learners
Naipakikita ang pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya at sa nakatatanda sa pamamagitan ng: 4.1 pagsunod nang maayos sa mga utos, kahilingan. / 4.2 pagmamano, paghalik. / 4.3 paggamit ng magagalang na pagbati, pananalita. / 4.4 pagsasabi ng mga salitang may pagmamahal (i love you papa/mama). / 4.5 pagsasabi ng “hindi ko po sinasadya “, ”salamat po”, “walang anuman”, kung kinakailangan. / 4.6 pakikinig sa mungkahi ng mga magulang at iba pang kaanak. / 4.7 pagpapakita ang interes sa iniisip at ginagawa ng mga nakatatanda at iba pang miyembro ng pamilya.

Copyright Information

Sheryl B. Biscarra
Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

471.37 KB
application/pdf