Dagiti Kameng ti Pamilia

Modules  |  PDF


Published on 2021 April 25th

Description
Ang kagamitang ito ay pag-aari ng Kagawaran ng Edukasyon-CID, Sangay ng Lungsod ng Tabuk. Nilalayon nitong mapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral partikular Araling Panlipunan
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Araling Panlipunan
Pagkilala sa mga Kasapi ng Pamilya
Learners
Nauunawaan ang konsepto ng pamilya batay sa bumubuo nito ie twoparent family singleparent family extended family

Copyright Information

Mia Faith T. Ocay
Yes
DepEd-SDO Tabuk City
Use, Copy, Print

Technical Information

867.50 KB
application/pdf