Sorpresa ni Lola Sidra

Learning Material, Storybooks  |  PDF


Published on 2020 April 24th

Description
This Storybook Titled: Sorpresa ni Lola Sidra by Jeovanie D. Tariman, is one of the products of the 1st edition of the 2017 National Competition for Storybook Writing.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten
creative and aesthetic development language development A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE) : Pagkilala ng Sarili at Pagpapahayag ng Sariling Emosyon (PSE) B. KAGANDAHANG ASAL (KA) : Pagpapahalaga sa Sarili (PS) C. KALUSUGANG PISIKAL AT PAGPAPAUNLAD NG KAKAYAHANG MOTOR (KP) : Kasanayang Pisikal (Physical Fitness - PF) C. KALUSUGANG PISIKAL AT PAGPAPAUNLAD NG KAKAYAHANG MOTOR (KP) : Kasanayang “Fine Motor” (FM) D. SINING : Pagpapahalaga sa Kagandahan (Appreciation) E. Mathematics (M) : Number and Number Sense (NNS) F. UNDERSTANDING THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT (PNE): Earth Science: Environment and the Weather (E) G. LANGUAGE, LITERACY AND COMMUNICATION (LL) : Attitude Towards Reading (ATR)
Educators, Learners
Nakagagawa nang may kusa. Nakagagawa nang nag-iisa. Nakasusunod sa mga utos at gawain nang maayos at maluwag sa kalooban. Naipakikita nang kaaya-aya ang tamang gawain sa iba’t ibang sitwasyon. Naipahahayag sa positibong paraan ang nararamdaman. Nakasasali sa mga laro, o anumang pisikal na gawain at iba’t ibang paraan ng pag-eehersisyo. Nakasasali sa mga laro, o anumang pisikal na gawain at iba’t ibang paraan ng pag-eehersisyo (nakapagsisimula ng laro). Tell and describe the different kinds of weather (sunny, rainy, cloudy, stormy, windy) Listen attentively and react during story reading Browse books on their own Initiate reading books with peer/teacher

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

31.31 MB
application/pdf