Si Kuwago At Si Buwan

Learning Material, Storybooks  |  PDF


Published on 2020 April 24th

Description
This Storybook Titled: Si Kuwago At Si Buwan by Evelyn Talic Ybañez, is one of the products of the 1st edition of the 2017 National Competition for Storybook Writing.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten
A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE) : Pagkilala ng Sarili at Pagpapahayag ng Sariling Emosyon (PSE) A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pag-unawa sa Emosyon ng Iba ( EI ) A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pagpapahalaga sa Pagkakaiba ( PP ) A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pakikisalamuha sa Iba Bilang Kasapi ng Komunidad (PKom) G. LANGUAGE, LITERACY AND COMMUNICATION (LL) : Attitude Towards Reading (ATR)
Educators, Learners
Nakikilala ang sarili. Nakikilala ang sarili ( pangalan at apelyido ) Nakikilala ang sarili ( kasarian ) Nakikilala ang sarili ( gulang/ kapanganakan ) Nakikilala ang sarili ( gusto/di-gusto ) Naisakikilos ang sariling kakayahan sa iba't-ibang paraan, halimbawa: pag-awit, pagsayaw, at iba pa Nasasabi ang mga sariling pangangailangan nang walang pag-aalinlangan Naipapakita ang tiwala sa sarili na tugunan ang sariling pangangailangan nang mag-isa, halimbawa: maghugas ng kamay, kumain, magbihis, magligpit, tapusin ang gawaing nasimulan Naipakikita ang kahandaan na sumubok ng bagong karanasan Natutukoy ang kahalagahan ng pagpapakita ng positibong pag-uugali sa harap ng hindi inaasahang pangyayari tulad ng pagkatalo sa lato at iba pa. Naipakikita ang pag-unawa sa nangyayari o kasalukuyang sitwasyon at nakapaghihintay sa tamang oras na matugunan ang gusto/pangangailangan. Nakikilala ang mga pangunahing emosyon (tuwa, takot, galit at lungkot ) Naipahihiwatig ang katanggap-tanggap na reaksiyon sa mga akmang sitwasyon (hindi pagtawa sa nasaktan na batang nadapa). Nagkakaroon ng kamalayan sa damdamin ng iba. Nakikilala at iginagalang ang pagkakaiba-iba ng tao: wika, kasarian, kaanyuan, kulay, kultura, (kasuotan, gawi, paniniwala), katayuan sa buhay, kakayahan. Natutukoy na ang bawat pamilya ay nabibilang sa isang komunidad. Natutukoy na ang paaralan ay isang mahalagang bahagi ng komunidad. Nakikilala ang mga taong nakatutulong sa komunidad hal. guro, bombero, pulis, at iba pa. Natutukoy ang iba’t ibang lugar sa komunidad. Napananatiling malinis ang kapaligiran sa pamamagitan ng pagtulong sa mga simpleng gawain tulad ng pagwawalis ng bakuran, pagtapon ng basura sa tamang lalagyan at iba pa. Naipakikita ang pagtulong at pangangalaga sa kapaligiran: pagdidilig ng mga halaman, pag-aalis ng mga damo at kalat, hindi pagsira ng halaman, pag-aalaga sa hayop. Naikukuwento ang mga naging karanasan bilang kasapi ng komunidad. Hold the book upright Browse books on their own Initiate reading books with peer/teacher

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

5.85 MB
application/pdf