Takdang Aralin ng Kinabukasan

Learning Material, Storybooks  |  PDF


Published on 2020 April 24th

Description
This Storybook Titled: Takdang Aralin ng Kinabukasan by Jane A. Publico, is one of the products of the 1st edition of the 2017 National Competition for Storybook Writing.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Edukasyon sa Pagpapakatao, Filipino, Mother Tongue
Tungkulin Ko Sa Aking Sarili at Pamilya Mahal Ko Kapwa Ko Vocabulary and Concept Development Attitude Towards Reading Pagbasa (Pag-unawa sa Binasa)
Educators, Learners
Nakapagpapakita ng mga natatanging kakayahan nang may pagtitiwala sa sarili Nakasusunod sa mga pamantayantuntunin ng maganak Nakapagpapadama ng malasakit sa kapwa na may karamdaman sa pamamagitan ng simpleng gawain pagtulong at pag alaga pagdalaw pagaliw at pagpapadala ng pagkain o anumang bagay na kailangan Naisasaalangalang ang katayuankalalagyan pangkat etnikong kinabibilangan ng kapwa bata sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pagkain laruan damit gamit at iba pa Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan Naisasalay say muli ang binasang teksto nang may tamang pagkaka sunod-sunod ng mga pangyayari Nailalarawan ang elemento ng kuwento (tauhan, tagpuan, banghay) Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tekstong binasa (tula) Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tekstong binasa (tekstong pang-impormasyon pagpapaliwanag) Naibibigay ang mga sumusuporta ng kaisipan sa pangunahing kaisipan ng tekstong binasa Napag-uugnay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasang teksto Naibibigay ang buod o lagom ng tesktong binasa Uses words unlocked during story reading in meaningful texts. Identifies and uses personification, hyperbole, and idiomatic expressions in sentences. Identifies and uses words with multiple meanings in sentences.

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

23.20 MB
application/pdf