Si Mat-Mat ang Batang Ayaw Sa Math

Learning Material, Storybooks  |  PDF


Published on 2020 April 24th

Description
This Storybook Titled: Si Mat-Mat ang Batang Ayaw Sa Math by Simeon T. Ras Jr., is one of the products of the 1st edition of the 2017 National Competition for Storybook Writing.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 2, Grade 3
Filipino, Mathematics
Numbers and Number Sense Pagbasa: pag-unawa sa binasa Pagbasa (Pag-unawa sa Binasa)
Educators, Learners
Adds mentally 1 to 2digit numbers with sums up to 50 using appropriate strategies Nagagamit
ang personal
na karanasan
sa paghinuha
ng
mangyayari
sa nabasang
teksto Nakasasagot
sa mga
tanong
tungkol sa
nabasang
kuwento
batay sa
tunay na
pangyayari
/pabula Nailalarawan ang mga bahagi ng kuwento: panimula, kasukdulan, katapusan/kalakasan Naisasalaysay muli ang
binasang
teksto nang
may tamang
pagkakasunod-sunod sa
tulong ng
mga larawan Napag-uugnay
ang
sanhi at
bunga ng
mga
pangyayari
sa binasang
talata/teksto Naiuugnay sa
sariling
karanasan
ang
nabasang
teksto Natutukoy
ang suliranin
sa nabasang
teskto o
napanood Nasasagot
ang mga
tanong
tungkol sa
nabasang
tugma/tula Naibibigay ang mga sumusuportang kaisipan sa pangunahing
kaisipan ng tekstong binasa Naisasalysay muli ang
binasang
teksto sa
pamamagitan ng story
grammar Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan Nailalarawan ang mga elemento ng kuwento (tauhan, tagpuan, banghay) Nasasagot ang mga tanong tungkol sa binasang tekstong pangimpormasyon Naisasalay say muli ang binasang teksto nang may tamang pagkaka sunod-sunod ng mga pangyayari Napag-uugnay ang sanhi at bunga ng mga pangyayari sa binasang teksto Naibibigay ang buod o lagom ng tesktong binasa Adds 3- to 4-digit numbers up to three addends with sums up to 10 000 without and with regrouping.

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

2.56 MB
application/pdf