Si Potpot ang Batang Malikot

Learning Material, Storybooks  |  PDF


Published on 2020 April 24th

Description
This Storybook Titled: Si Potpot ang Batang Malikot by Vilma Q. Fajardo, is one of the products of the 1st edition of the 2017 National Competition for Storybook Writing.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten
cognitive and intellectual development A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE) : Pagkilala ng Sarili at Pagpapahayag ng Sariling Emosyon (PSE) A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pag-unawa sa Emosyon ng Iba ( EI ) A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pagpapahalaga sa Pagkakaiba ( PP ) A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pakikisalamuha sa Iba Bilang Kasapi ng Pamayanan ( PPam ) A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pakikisalamuha sa Iba Bilang Kasapi ng Komunidad (PKom) B. KAGANDAHANG ASAL (KA) : Pagpapahalaga sa Sarili (PS) G. LANGUAGE, LITERACY AND COMMUNICATION (LL) : Attitude Towards Reading (ATR)
Educators, Learners
Nakikilala ang sarili. Nakikilala ang sarili ( gulang/ kapanganakan ) Nakikilala ang sarili ( gusto/di-gusto ) Naipapakita ang tiwala sa sarili na tugunan ang sariling pangangailangan nang mag-isa, halimbawa: maghugas ng kamay, kumain, magbihis, magligpit, tapusin ang gawaing nasimulan Naipakikita ang kahandaan na sumubok ng bagong karanasan Naipakikita ang pag-unawa sa nangyayari o kasalukuyang sitwasyon at nakapaghihintay sa tamang oras na matugunan ang gusto/pangangailangan. Nakikilala ang mga pangunahing emosyon (tuwa, takot, galit at lungkot ) Nagkakaroon ng kamalayan sa damdamin ng iba. Naikukuwento ang mga naging karanasan bilang kasapi ng komunidad. Napagsisikapang matapos ang sinimulang gawain sa itinakdang oras. Nakagagawa nang may kusa. Nakagagawa nang nag-iisa. Naipakikita nang kaaya-aya ang tamang gawain sa iba’t ibang sitwasyon. Naipahahayag sa positibong paraan ang nararamdaman. Nakapagliligpit lamang ng sariling gamit. Nakapaghihintay ng kanyang pagkakataon. Listen attentively and react during story reading Browse books on their own Initiate reading books with peer/teacher

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

12.71 MB
application/pdf