Si Tatay Waldo

Learning Material, Storybooks  |  PDF


Published on 2020 April 24th

Description
This Storybook Titled: Si Tatay Waldo by Mary Ann M. Gabatan, is one of the products of the 1st edition of the 2017 National Competition for Storybook Writing.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 3
Edukasyon sa Pagpapakatao, Filipino, Mother Tongue
Tungkulin Ko Sa Aking Sarili at Pamilya Mahal Ko Kapwa Ko Paggawa nang Mabuti Kinalulugdan ng Diyos Pakikinig (Pag-unawa sa Napakinggan) Reading Comprehension Pagbasa (Pag-unawa sa Binasa)
Educators, Learners
Nakatutukoy ng natatanging kakayahan Nakapagpapakita ng mga natatanging kakayahan nang may pagtitiwala sa sarili Nakatutukoy ng mga damdamin na nagpapamalas ng katatagan ng kalooban Napahahalagahan ang kakayahan sa paggawa Nakasusunod nang kusang loob at kawilihan sa mga panuntunang itinakda ng tahanan Naibibigay ang paksa ng kuwento o sanaysay na napakinggan Natutukoy ang mahahalagang detalye kaugnay ng paksang narinig Naipamamalas ang pagmamahal sa lahat ng nilikha ng diyos at kanyang mga biyaya . Naiuugnay ang binasa sa sariling karanasan Nasasagot ang mga tanong tungkol sa tekstong binasa (kuwento) Nailalarawan ang mga elemento ng kuwento (tauhan, tagpuan, banghay) Naisasalay say muli ang binasang teksto nang may tamang pagkaka sunod-sunod ng mga pangyayari Naibibigay ang buod o lagom ng tesktong binasa Infers character feelings and traits in a story Relate story events to one’s experiences. Gives one’s reaction to an event or issue.

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

12.14 MB
application/pdf