Si Tinay

Learning Material, Storybooks  |  PDF


Published on 2020 April 24th

Description
This Storybook Titled: Si Tinay by April Joy Baral Sespeñe, is one of the products of the 1st edition of the 2017 National Competition for Storybook Writing.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten
A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pakikisalamuha sa Iba Bilang Kasapi ng Pamayanan ( PPam ) A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pakikisalamuha sa Iba Bilang Kasapi ng Komunidad (PKom) G. LANGUAGE, LITERACY AND COMMUNICATION (LL) : Attitude Towards Reading (ATR) G. LANGUAGE, LITERACY AND COMMUNICATION (LL) : Listening Comprehension (LC)
Educators, Learners
Natutukoy na may pamilya ang bawat isa. Natutukoy kung sino-sino ang bumubuo ng pamilya. Nailalarawan kung paano nagkakaiba at nagkakatulad ang bawat pamilya Naipakikita ang pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya at sa nakatatanda sa pamamagitan ng: 4.1 pagsunod nang maayos sa mga utos, kahilingan. / 4.2 pagmamano, paghalik. / 4.3 paggamit ng magagalang na pagbati, pananalita. / 4.4 pagsasabi ng mga salitang may pagmamahal (i love you papa/mama). / 4.5 pagsasabi ng “hindi ko po sinasadya “, ”salamat po”, “walang anuman”, kung kinakailangan. / 4.6 pakikinig sa mungkahi ng mga magulang at iba pang kaanak. / 4.7 pagpapakita ang interes sa iniisip at ginagawa ng mga nakatatanda at iba pang miyembro ng pamilya. Naikukuwento ang mga ginagawa ng pamilya nang sama-sama - nailalarawan ang nagagawa ng mga tagapag-alaga ng nanay, tatay, lolo, lola, atbp. Natutukoy ang mga pangangailangan ng pamilya at kung paano nila ito natutugunan. Nakahihingi ng tulong sa mga nakatatanda at iba pang miyembro ng pamilya. Listen attentively and react during story reading Browse books on their own Listen attentively to stories/poems/ songs Talk about the characters and events in short stories/poems listened to Tell the event that happened first, middle, and last in stories listened to Give the correct sequence of three events in a story listened to orally and/or through drawing Express one’s idea/self freely through creative ways (drawing, illustration, body movement, singing, dancing) based on story listened to

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

11.56 MB
application/pdf