Si Goldie

Learning Material, Storybooks  |  PDF


Published on 2020 April 21st

Description
This Storybook Titled: Si Goldie by Nilo T. Isidro, is one of the products of the 1st edition of the 2017 National Competition for Storybook Writing.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten
character and values development - social emotional development language development A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE) : Pagkilala ng Sarili at Pagpapahayag ng Sariling Emosyon (PSE) A. PAGPAPAUNLAD SA KAKAYAHANG SOSYO-EMOSYUNAL (SE): Pag-unawa sa Emosyon ng Iba ( EI ) D. SINING : Pagpapahalaga sa Kagandahan (Appreciation) F. UNDERSTANDING THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT (PNE): Life Science: Animals (A ) G. LANGUAGE, LITERACY AND COMMUNICATION (LL) : Alphabet Knowledge (AK) G. LANGUAGE, LITERACY AND COMMUNICATION (LL) : Attitude Towards Reading (ATR) G. LANGUAGE, LITERACY AND COMMUNICATION (LL) : Listening Comprehension (LC)
Educators, Learners
Nakikilala ang sarili. Nakikilala ang sarili ( pangalan at apelyido ) Nakikilala ang sarili ( kasarian ) Nakikilala ang sarili ( gulang/ kapanganakan ) Nakikilala ang sarili ( gusto/di-gusto ) Naisakikilos ang sariling kakayahan sa iba't-ibang paraan, halimbawa: pag-awit, pagsayaw, at iba pa Nasasabi ang mga sariling pangangailangan nang walang pag-aalinlangan Naipapakita ang tiwala sa sarili na tugunan ang sariling pangangailangan nang mag-isa, halimbawa: maghugas ng kamay, kumain, magbihis, magligpit, tapusin ang gawaing nasimulan Naipakikita ang kahandaan na sumubok ng bagong karanasan Natutukoy ang kahalagahan ng pagpapakita ng positibong pag-uugali sa harap ng hindi inaasahang pangyayari tulad ng pagkatalo sa lato at iba pa. Naipakikita ang pag-unawa sa nangyayari o kasalukuyang sitwasyon at nakapaghihintay sa tamang oras na matugunan ang gusto/pangangailangan. Nakikilala ang mga pangunahing emosyon (tuwa, takot, galit at lungkot ) Naipahihiwatig ang katanggap-tanggap na reaksiyon sa mga akmang sitwasyon (hindi pagtawa sa nasaktan na batang nadapa). Nagkakaroon ng kamalayan sa damdamin ng iba. Natutukoy ang magagandang bagay na nakikita sa paligid. Nabibigyang-pansin ang linya, kulay, hugis at tekstura ng magagandang bagay na: a. makikita sa kapaligiran tulad ng sanga ng puno, dibuho sa ugat, dahon, kahoy; bulaklak, halaman, bundok, ulap, bato, kabibe, at iba pa. b. gawa ng tao tulad ng mga sariling gamit, laruan, bote, sasakyan, gusali. Name common animals Observe, describe, and examine common animals using their senses Group animals according to certain characteristics (how they look/ body, coverings/parts, how they move, sounds they make, what they eat, where they live) Identify the needs of animals Identify ways to care for animals Identify and describe how animals can be useful Recognize one’s given name by sight Identify the letters of one’s given name Identify the letters of the alphabet (mother tongue, orthography) Give the sound of each letter (mother tongue, orthography) Match the letter sound to its letter form Name the beginning letters of their friends' names, their family members’, and common things they use Match an upper- to its lower-case letter Trace, copy, and write different strokes: scribbling (free hand), straight lines, slanting lines, combination of straight and slanting lines, curves, combination of straight and curved and zigzag Trace, copy, and draw familiar figures Trace, copy, and write the letters of the alphabet: straight lines (a,e,f,h,i l,t), combination of straight and slanting lines (k, m,n, v, w, x, y, z), combination of straight and curved lines (b, c, d, g, j, o, p, q, r, s, u), rounded strokes with loops Write one’s given name Write the lower case for each uppercase letter or vice versa Listen attentively and react during story reading Hold the book upright Browse books on their own Initiate reading books with peer/teacher Listen attentively to stories/poems/ songs Recall details of the story: characters, when and where the stories/poems/songs happened, and the events in story listened to Talk about the characters and events in short stories/poems listened to Relate personal experiences to events in stories/poems/songs listened to Retell stories listened to, with the help of pictures Tell the event that happened first, middle, and last in stories listened to Give the correct sequence of three events in a story listened to orally and/or through drawing Infer character feelings and traits in a story listened to
/ identify the speaker in the story or poem listened to Identify simple cause and/or effect of events in a story listened to Identify problem solutions in a story listened to Predict what might happen next in the story listened to Predict possible ending of a story listened to Express one’s idea/self freely through creative ways (drawing, illustration, body movement, singing, dancing) based on story listened to

Copyright Information

Yes
Department of Education
Use, Copy, Print

Technical Information

5.65 MB
application/pdf