Lesson Exemplars for Rabies Education (Kindergarten)

Teacher's Guide, Lesson Plan, Lesson Exemplar  |  PDF


Published on 2020 January 29th

Description
This Lesson Exemplar is about the Needs of Animals and Way to Care for them with integration in Rabies education and discusses the communities that provide health services with Integration of Rabies Education. This lesson exemplar also talks about animal bite management and animal bite prevention integrated into week 9 of the Kindergarten curriculum.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Kindergarten
Kindergarten
health well-being and motor development - physical education and health B. KAGANDAHANG ASAL (KA) : Pagpapahalaga sa Sarili (PS) C. KALUSUGANG PISIKAL AT PAGPAPAUNLAD NG KAKAYAHANG MOTOR (KP) : Pangangalaga sa Sariling Kalusugan at Kaligtasan (PKK) F. UNDERSTANDING THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT (PNE): Life Science: Animals (A )
Educators
Napagsisikapang matapos ang sinimulang gawain sa itinakdang oras. Nakagagawa nang may kusa. Nakagagawa nang nag-iisa. Naisasagawa ang simpleng gawain nang maluwag sa kalooban (nakapagsesipilyo). Nakasusunod sa mga utos at gawain nang maayos at maluwag sa kalooban. Naipakikita nang kaaya-aya ang tamang gawain sa iba’t ibang sitwasyon. Naipahahayag sa positibong paraan ang nararamdaman. Nakapagliligpit lamang ng sariling gamit. Nakasusunod sa mga itinakdang tuntunin at gawain (routines) sa paaralan at silid-aralan. Nakapaghihintay ng kanyang pagkakataon. Nakapagsasabi ng totoo sa magulang, nakatatanda at iba pang kasapi ng pamilya sa lahat ng pagkakataon Napagbabalik/napagsasauli ng mga bagay na napulot Nakahihingi ng pahintulot (paggamit ng bagay na pag aari ng ibang tao, pagpasok/paglabas ng silidaralan/tahanan) Natatawag ang mga kalaro at ibang tao sa kanilang pangalan Naipakikita ang pagiging tahimik at maayos sa pagkilos/ pagsunod sa seremonya gaya ng pagluhod/pagtayo/pagyuko, pag-awit kung nasa pook dalanginan Naipakikita ang paggalang sa pambansang sagisag (watawat at pambansang awit): pagtayo nang tuwid na nakalagay ang kanang kamay sa dibdib habang umaawit at itinataas ang watawat Naipakikita ang pagpapahalaga sa maayos na pakikipaglaro: pagiging mahinahon, pagsang-ayon sa pasiya ng nakararami/reperi, pagtanggap ng pagkatalo nang maluwag sa kalooban, pagtanggap ng pagkapanalo nang may kababaang loob Nasasabi, nakikilala at naipakikita ang kahalagahan ng pakikibahagi (pagbabahagi ng pagkain, laruan, gamit) Naipakikita ang kusang pagtulong sa panahon ng pangangailangan Naisasagawa ang pangangalaga sa pansariling kalusugan tulad ng: paglilinis ng katawan, paghuhugas ng kamay bago at pagkatapos kumain, pagsesipilyo, pagsusuklay, paglilinis ng kuko, pagpapalit ng damit, pagtugon sa personal na pangangailangan nang nag-iisa (pagihi, pagdumi) paghuhugas ng kamay, pagkatapos gumamit ng palikuran Naipakikita ang wastong pangangalaga sa mga pansariling kagamitan sa paglilinis at pag-aayos ng katawan Nakikilala ang kahalagahan ng mga tuntunin: pag-iwas sa paglalagay ng maliit na bagay sa bibig, ilong, at tainga, hindi paglalaro ng posporo, maingat na paggamit ng matutulis/matatalim na bagay tulad ng kutsilyo, tinidor, gunting, maingat na pag-akyat at pagbaba sa hagdanan, pagtingin sa kaliwa’t kanan bago tumawid sa daan, pananatiling kasama ng nakatatanda kung nasa sa matataong lugar Nakikilala ang kahalagahan ng pansariling kaligtasan: nagpapaalam kung lalabas, sumasama lamang sa mga kilalang tao/kalaro, nagsasabi ng “huwag” o “hindi” kung hinipo ang maselang bahagi ng katawan Naipakikita ang simpleng na kahandaan sa panahon ng sakuna: lindol, baha, sunog, atbp. Name common animals Observe, describe, and examine common animals using their senses Group animals according to certain characteristics (how they look/ body, coverings/parts, how they move, sounds they make, what they eat, where they live) Identify the needs of animals Identify ways to care for animals Identify and describe how animals can be useful Competency a

Copyright Information

Yes
Department of Education (DepEd)/ Global Alliance for Rabies Control (GARC)
Use, Copy, Print

Technical Information

1.81 MB
application/pdf