Iba't Ibang Guhit ng Latitud at Longhitud

Activity Sheets  |  PDF


Published on 2019 November 27th

Description
Ang materyal na ito ay para sa mga mag-aaral ng Grade 5 sa Araling Panlipunan at naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. ito ay nakapokus sa kinalalagyan ng Pilipinas sa mundo gamit ang mapa batay sa "absolute location" nito (longhitud at latitud).
Objective
Nailalarawan ang lokasyon ng Pilipinas sa mapa.

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Araling Panlipunan
Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino
Learners
Naihahambing ang mga paniniwala noon at ngayon upang maipaliwanag ang mga nagbago at nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan

Copyright Information

consuelo martin (cdm1121964) - Rizal Central School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

1.86 MB
application/pdf