Pinagmulan ng Pilipinas Ayon sa Continental Drift

Modules  |  PDF


Published on 2020 November 11th

Description
Ang modyul na ito ay naaayon tungo sa implementasyon ng K to 12 Curriculum. Isinulat ito ni Ginang Consuelo D. Martin ng Rizal Central School ng Dibisyon ng Kalinga. Ito ay nakapokus sa pagkakabuo ng kapuluan at pinagmulan ng Pilipinas batay sa Teorya ng Continental Drift.
Objective
COGNITIVE - Nakikilala and teorya ng pinagmulan nga kapuluan at pinagmulan ng Pilipinas ayon sa Teorya ng Continental Drift
AFFECTIVE - Nabibigyang halaga and Continental Drift bilang teoryang pinagmulan ng bansang Pilipinas
PSYCHOMOTOR - Napupunan ang Data Retrieval Chart/Graphic Orgnizer tungkol sa pagkakabuo ng kapuluan at pinagmulan ng Pilipinas batay sa Teoryang Continental Drift

Curriculum Information

K to 12
Grade 5
Araling Panlipunan
Ang Pinagmulan ng Lahing Pilipino
Learners
Naihahambing ang mga paniniwala noon at ngayon upang maipaliwanag ang mga nagbago at nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan

Copyright Information

Consuelo Martin (martinconsuelo) - Rizal Central School, Kalinga, CAR
Yes
Department of Education - Schools Division of Kalinga
Use, Copy, Print

Technical Information

1.10 MB
application/pdf