EsP 4 Quarter 4, Week 2 Learner's Activity Sheet

Learning Material  |  PDF


Published on 2024 February 20th

Description
This localized learning activity sheet is designed for Grade 4 learners. It focuses on activities aligned to Grade 4 MELC. This supplementary learning material serves as enrichment exercises for Grade 4 pupils.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 4
Edukasyon sa Pagpapakatao
Pananalig at Pagmamahal sa DiyosPaninindigan sa Kabutihan
Learners
Napahahalagahan ang lahat ng mga likha: may buhay at mga materyal na bagay (hayop).

Copyright Information

CARMEL JOY AUJERO (carmel.aujero) - Silay City, Region VI - Western Visayas
Yes
DepEd, Schools Division of Silay City
Use, Copy, Print

Technical Information

817.14 KB
application/pdf