SELF LEARNING MODULE - QUARTER 2 - ESP - GRADE 1 - Modules 1 to 4

Self Learning Module  |  ZIP


Published on 2022 March 15th

Description
These are the Quarter 2 ESP Grade 1 Modules 1 to 4 SLMs.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 1
Edukasyon sa Pagpapakatao
Tungkulin Ko Sa Aking Sarili at Pamilya Mahal Ko Kapwa Ko
Educators, Learners
Nakikilala ang sariling gusto interes potensyal kahinaan damdaminemosyon Naisasakilos ang sariling kakayahan sa ibat ibang pamamaraan pagawit pagsayaw pakikipagtalastasan Nakakikila ng mga gawaing nagpapakita ng pagkakabuklod ng pamilya tulad ng pagsasamasama sa pagkain pagdarasal pamamasyalpagkukuwentuhan ng masasayang pangyayari Nakapagpapahayag na tungo sa pagkakaisa ang pagsasamasama ng pamilya Nakapagpapakita ng paggalang sa pamilya at sa kapwa sa pamamagitan ng pagmamanopaghalik sa nakatatanda bilang pagbati pakikinig habang may nagsasalita pagsagot ng po at opo paggamit ng salitang pakiusap at salamat Nakapagsasabi ng totoo sa magulang nakatatanda at iba pang kasapi ng maganak sa lahat ng pagkakataon upang maging maayos ang samahan kung saan papuntananggalingkung kumuha ng hindi kanya mga pangyayari sa paaralan na nagbunga ng hindi pagkakaintindihan kung gumamit ng computer sa paglalaro imbis na sa pagaaral

Copyright Information

Yes
Department of Education (DepEd)
Use, Copy, Print

Technical Information

4.57 MB
application/zip