Ang Mapanagutang Pamumuno At Pagiging Tagasunod (EsP8P-IIg-8.1) (EsP8P-IIg-8.2) (Gabay ng Guro)

Teacher's Guide  |  DOCX


Published on 2021 September 20th

Description
Ito ay isang gabay ng guro sa pagtukoy sa kahalagahan at katangian ng Mapanagutang Pamumuno At Pagiging Tagasunod (EsP8P-IIg-8.1) (EsP8P-IIg-8.2). Ito ay may kasamang Learner's Activity Sheet.
Objective

Curriculum Information

K to 12
Grade 8
Edukasyon sa Pagpapakatao
Mga Pagpapahalaga at Birtud sa Pakikipagkapwa
Educators
Naisasagawa ang mga angkop na kilos sa isang mabuting gawaing tumutugon sa pangangailangan ng kapwa

Copyright Information

josephine Tero (josephine.tero001) - Bata National High School, Bacolod City, Region VI - Western Visayas
Yes
DepEd SDO-Bacolod City
Use, Copy, Print

Technical Information

3.39 MB
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document